© 2023 by Sasima. All rights reserved.

Hva er en doula?

En doula er en profesjonell fødselshjelper som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til deg og din partner før, under og etter fødselen.

 

En erfaren ledsager som har gått veien før og er engasjert og genuint opptatt av å gi individuelt tilpasset omsorg for en best mulig start for hele familien. 

 

Doulaen blir godt kjent med deg og dine tanker og behov slik at tilpasset informasjon om valgmuligheter og rettigheter kan gis samtidig som hun støtter de beslutningene du selv tar.

 

Når fødselen er i gang, kommer doulaen til deg når du ønsker det. Vanligvis kommer hun hjem til deg tidlig i fødselsprosessen og støtter deg kontinuerlig gjennom fødselsprosessen til barnet er født.

 

Støtten gis blant annet gjennom avspenning, massasje, pust, selv-hypnose, mottrykk, informasjon og oppmuntring, og generelt ved å skape en god, trygg og positiv stemning.

 

I tiden etter fødselen kan doulaen hjelpe til med amming, praktiske gjøremål, emosjonell støtte og hjelpe til å bearbeide opplevelsen alt etter dine individuelle behov.

Hva er en doula ikke?

En doula erstatter IKKE partneren, men om partneren ikke ønsker å være tilstede kan doulaen være din støtteperson.

 

Doulaen er IKKE medisinsk personale og utfører INGEN medisinske oppgaver og har IKKE medisinsk ansvar.  

 

Hun er IKKE et alternativ til jordmor/fastlege/fødselslege, men et komplement til det medisinske teamet.

 

En doula tar IKKE beslutninger for deg men gir informasjon for at du skal kunne ta dine egne, bevisste og informerte valg underveis.

 

En doula har IKKE vaktskifte under fødselen.