© 2023 by Sasima. All rights reserved.

Doula-effekten 

 

I 2012, Hodnett et al.* publiserte en oppdatert Cochrane gjennomgang om bruken av kontinuerlig støtte for kvinner i fødsel. De kombinerte resultatene av 22 studier som inklderte mer enn 15 000 kvinner. Kvinnene var randomisert for å enten få continuerlig støtte, en-til-en støtte eller 'den vanlige omsorgen'. 

 

Kvinner som fikk kontinuerlig støtte under fødselen opplevde oftere:

 

 • Spontane vaginale fødsler.

 • Kortere fødsler.

 • Babier med høyere Apgarpoeng.

 

De hadde mindre behov for:

 

 • Medisinsk smertelindring.

 • Epidural.

 • Vakuum eller tang forløsning.

 • Keisersnitt.

 • Negative følelser knyttet til fødselen.

 

Doula statistikker:

 

Resultatene fra denne studien visste at hvilke type omsorg fødekvinnen fikk hadde en stor innvirkning på fødselen. For det fleste av disse utfall,* oppstod de beste resultatene når fødekvinnen hadde kontinuerlig støtte av en DOULA; noen som IKKE var medisinsk personalet, og som IKKE var en del av kvinnens nære sosialt nettverk.

Når kontinerlig støtte ble gitt av en doula, opplevde fødekvinner:

 

 • 31% reduksjon i bruken av Pitocin.*

 • 28% mindre risiko for keisersnitt.*

 • 12% økning i sannsynligheten for spontane vaginale fødsler.*

 • 9% reduksjon i bruken av medisinske smertelindring.*

 • 14% mindre risiko for at nyfødte trengte tid på nyfødtintensive.*

 • 34% mindre sjanse for å være misfornøyd med fødselsopplevelsen.*

 

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076901